Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между ONMAG.bg и Потребителите, които ползват онлайн магазин ONMAG.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайт ONMAG.bg cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.

 

1. Дефиниции

„ПРОДАВАЧ” е електронният магазин ONMAG, собственост на фирма „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД. Продавачът и Потребителят сключват договор за дистанционна продажба на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът ONMAG.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД е търговско дружество със седалище в град София, ул. „Средна гора”87, ЕИК 202244457, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на електронния магазин, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули).

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата или да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

 

2. Условия за ползване на онлайн магазин ONMAG.bg

2.1. Разглеждането на електронния магазин ONMAG.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.2. Потребителят трябва да посочи верни и актуални имейл адрес и телефон, име и адрес за доставка. При въведени неверни или невалидни данни, Продавачът не носи отговорност, ако Потребителят не получи поръчаната стока.

2.3. „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД е регистриран администратор на лични данни под № 436192 по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

2.4. В електронния магазин ONMAG.bg на всяка стока са посочени основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.5. Всички посочени на сайта цени са крайни и са в български лева (BGN) с включен ДДС.

2.6. На страницата до всеки продукт стои бутон „Купи“. Натискането на бутон „Купи“ записва избрания продукт във виртуалната пазарска кошница на Потребителя. Чрез натискане на бутона на кошницата в горния десен ъгъл на страницата Потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Купи“ се появяват, данните за доставка, начин на плащане и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. След тази стъпка следва бутон “Поръчка”, където след неговото натискане се появяват данните на клиента. След въвеждане на коректните данни от страна на клиента и натискане на бутона “Напред” се появяват данните на поръчката и клиента, както и сумата, която трябва да бъде заплатена. Поръчката се активира чрез натискане на бутона “Поръчка”.

 

3. Поръчка на стоки

3.1. За да се направи поръчка до ONMAG.bg, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден имейл адрес;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до ONMAG.bg чрез натискане на бутона „Поръчка“ – намиращ се под данните за доставка на поръчката.

3.3. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение за направената поръчка чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочват поръчаната стока, номерът на поръчката, датата, на която е направена поръчката, цената на доставката, общата дължима сума, начинът на плащане и доставка.

3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

3.5. Поръчки в електронния магазин ONMAG.bg могат да се правят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Поръчките се потвърждават и обработват само в посоченото работно време.

3.6. Работното време на консултантите на онлайн магазин ONMAG.bg е: от понеделник до петък от 10:30 до 17:00 часа.

3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, при невъзможност на екипа от ONMAG.bg да се свърже с потребителя се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

 

4. Доставка на поръчани стоки

4.1. След като във ONMAG.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно направената поръчка.

4.2. Доставката на поръчана стока не се извършва в неработни дни и официални празници.

4.2.1. Стандартната доставка е в срок от 3 (три) до 7(седем) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

4.3. Продавачът използва за доставки куриерска фирма „Еконт Експрес“

4.4. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на куриерската фирма в съответния град.

4.5. Цените за доставка се изчисляват автоматично в страницата на виртуалната кошница.

 

5. ПЛАЩАНЕ

Крайната цена на поръчката се състои от сбора на цените на всички артикули, поръчани от клиента, с включена такса за доставка, но посочени поотделно. Цените на всички артикули са в български лева и с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчката до извършване на плащането.

 

Начин на плащане

Предлагаме следните начини на плащане:

Плащане с наложен платеж:
Плащане в брой на куриера при получаване на поръчката.

Плащане онлайн с карта:
Видовете банкови карти, които приемаме са:
Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, American Express.

Кредитна/ дебитна карта – с избора на плащане с карта потребителят е прехвърлен на онлайн плащане с карта чрез системата на банка ДСК, където той влиза с данните на банковата си карта и извършва дължимото плащане. www.tadilingerie.com не таксува и не получава никакви допълнителни такси, независимо от начина на плащане. Всички допълнителни такси, начислявани върху цената на поръчката и доставката, цитирани от www.tadilingerie.com , са обект на договорените условия, установени между потребителя и неговата банка. www.tadilingerie.com не съхранява никакви данни за притежателя на картата, включително номера на картата, тъй като те се обработват само от виртуалния ПОС терминал, който е собственост на банка ДСК.

Приеманите кредитни и дебитни карти са: MasterCard,MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, Meastro, V Pay. Моля, обърнете внимание, че вашата V Pay или MasterCard Electronic карта ще се приема само око е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация, проверени с Visa или MasterCard SecureCode. Моля консултирайте се с картоиздателя на вашата карта дали тя е отворена за интернет транзакции. Максималната сума за транзакция е 5000 лв. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasrerCard карта, ние предлагаме най-добрите практики, препоръчани от международни картови организации. Сигурността, по време на въвеждане и пренос на картовите данни, се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежния сървър на обслужващата ни банка. Автентичността на вашата карта се проверява чрез проверка на картата (CV V2). В допълнение, за идентифицирането ви като автентичен картодържател, платежният сървър на обслужващата ни банка поддържа схемите за проверка на автентичността на международните картови организации -“Проверено от Visa” и „ MasterCard SecurCode”, в случай че сте регистрирани да ги ползвате.

Данните, които клиентът трябва да въведе по време на процеса на плащане, са:

   • Номер на картата;

   • Дата на валидност;

   • Код за сигурност;

  • Име на картодържателя.

За вашата идентификация като автентичен картодържател, сървърът за плащане за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации, проверени от Visa или MasterCard SecureCode.

Когато сте регистрирани от издателя на вашата карта за участие в тези схеми, на екрана ще се покаже страница за проверяване на автентичността, където ще трябва да въведете парола. Валутата на сделката за картови плащания е български лева (BGN).

 

6. Връщане и замяна

6.1 Продукт, закупен от електронен магазин ONMAG.bg може да бъде върнат до 14 дни след получаването му, съгласно чл. 55, ал. 1 от ”Закон за защита на потребителите” (ЗЗП).

За да удовлетворим искането ви за замяна или връщане на продукта, той трябва да е в състоянието, в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка, да е със запазен търговски вид (стоката не трябва да има следи от грим, парфюм, да не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена). След инспекция на състоянието на продукта, неговата стойност (без стойността на доставката) ще ви бъде изплатена по посочена от вас банкова сметка.

Долни части на бельо и бански като бикини, боксерки, прашки, слип, боди, комплекти включващи такива долни части не подлежат на връщане по хигиенични причини.

Не приемаме рекламации за дефекти, произтекли от неправилно и несъобразено с инструкциите на производителя употребяване и третиране на продуктите.

 

6.2 Какво трябва да се направи, за да може да бъде върнат продукт, закупен от ONMAG.bg

 

   • Да се спазят правилата по под точка 6.1;

   • Преди да предприемете връщане на продукт, трябва да поискате това да се случи, след като се свържете с нас чрез формата за връщане/замяна или на e-mail: onmag.info@gmail.com;

   • Попълнете коректно Формата за връщане/замяна;

   • Връщането на продукта трябва да е чрез куриерската фирма, направила доставката;

   • Разходите по връщането на продукт са за сметка на клиента;

   • В куриерският плик трябва артикула/-ите да пътува заедно с коректно попълнена „БЛАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ”. (как получава бланката);

  • Сумата по стойността на поръчаните артикули (без сумата, която сте заплатили за доставка при получаването на поръчката си) ще ви бъде изплатена в срок не по-късно от 14 календарни дни, след връщането на стоката, по банкова сметка, която сте ни предоставили при попълването на Формата за връщане или замяна.

 

6.3 Случаи в които не се позволява да се върне продукт

 

  • Ако не са изпълнени всички указания в т.6.1 и 6.2.

ONMAG.bg спазвайки ”Закон за защита на потребителите”(ЗЗП), запазва правото да откаже връщане на продукт.

Адрес за връщане : гр. София, кв. Бели Брези, ул. “Чепино” № 4

 

7. Условия за копиране на информация

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта ONMAG.bg е собственост на фирма „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД и/или на нейните доставчици, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин ONMAG.bg

7.2. Забранява се копирането на текстове от ONMAG.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: “ONMAG.bg”, като този текст следва да бъде линк към ONMAG.bg.

 

8. Обратна връзка

8.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посоченият имейл адрес и телефонен номер в сайта, през контактната форма в секция „Контакти“

„ЕЛЕСТА – 2011” ЕООД е вписано в “Комисия за защита на личните данни” като администратор на лични данни под № 436192