ONMAG.bg e собственост и се управлява от „ЕЛЕСТА-2011” ЕООД, който е администратор на лични данни с идентификационен номер №436192

Събираме лични данни и информация, когато правите поръчка или ни изпращате запитване през сайта или имате връзка с нас през социалните медии, рекламен банер публикуван на друг сайт или можем да получим информация за вас от трети лица, които са наши бизнес партньори (куриери, банки и др)

ONMAG.bg използва Cookies, за да ви предложи по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден субект.

„Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).

Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта.

При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение.